V EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ W SGSP

V EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ W SGSP

 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z zatwierdzonym przez z Ministra Edukacji i Nauki wykazem z dnia 18 stycznia 2022r., Szkoła Główna Służby Pożarniczej została zakwalifikowana do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” w części teoretycznej.

Link do decyzji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka-v-edycja–wybor-uczelni

Zapraszamy do udziału wszystkich studentów cywilnych! Przypominamy, że do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Kandydat powinien również posiadać kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby ją odbyć).

Uwaga! Do programu prowadzonego w SGSP mogą przystąpić wszyscy studenci cywilni – w tym celu zeskanowany wniosek wystarczy przesłać na adres mailowy Uczelnianego koordynatora dr Jana Bernego (jberny@sgsp.edu.pl)  do dn. 25.01.2022r.  

Planowany termin realizacji szkolenia to luty – maj 2022r.

W dniu 25.01.2022r w godz. 11.00-12.00 planowane jest w sali H spotkanie organizacyjne.

Zapraszamy wszystkich chętnych!!

Załącznik:

– formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w szkoleniu (wniosek ochotnika)