EU PROJECT PROSPERES CONFERENCE INVITATION 28 JANUARY 2022

EU PROJECT PROSPERES CONFERENCE INVITATION 28 JANUARY 2022

 

W 2020 r. w Unii Europejskiej doszło do 57 prób zamachów terrorystycznych (źródło: Europol 2021). Motywacji terrorystów do przeprowadzenia wspomnianych prób można doszukiwać się w ich radykalnie skrajnych poglądach, postawach i działaniach, których źródłem są fundamentalistyczne i/lub ekstremistyczne ideologie o podłożu religijnym. Wydarzenia związane ze sprawowaniem kultu religijnego, których często naturalną konsekwencją są duże skupiska ludzkie w miejscach do tego przeznaczonych np. kościołach, synagogach, meczetach, ale także poza nimi (np. pielgrzymki, duże wydarzenia religijne organizowane na otwartych przestrzeniach), cechuje szczególna podatność na tego rodzaju zagrożenia.

Dlatego też Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w międzynarodowym konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet Łódzki, realizuje projekt ProSPeReS – System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego (ang. Protection System for Large Gatherings of People in Religious Sites). Projekt skupia się na przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym we wspomnianych miejscach, w tym prewencji i reagowaniu na nie.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom mogącym prowadzić do materializacji zdarzeń o charakterze terrorystycznym jest wzmacnianie międzyreligijnego dialogu w duchu ekumenizmu. Temu tez poświęcona jest międzynarodowa konferencja nt.  CHALLENGES AND PERSPECTIVES – Jewish, Christian and Muslim Interfaith Dialogue, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 28 stycznia 2022 r. Udział w konferencji jest nieodpłatny i wymaga rejestracji poprzez stronę konferencji tutaj, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na jej temat.

Projekt współfinansowany jest ze środków:

  •  Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – program Policja (Ref. Ares(2021)1998815 – 20/03/202; Grant Agreement number: 101034230 — ProSPeReS — ISFP-2020-AG-PROTECT; ISFB/ISFP/AMIF/JUST-DRUGS MGA — Multi: v2);
  •  Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane (umowa nr 5184/ISFPolice/2021/2).

Opracował: Tomasz Zwęgliński