MOBILNY TRENAŻER LPG DLA PSP – KONCEPCJA

MOBILNY TRENAŻER LPG DLA PSP – KONCEPCJA

 

21 stycznia 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz – przewodniczący zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przekazał na ręce st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas – Dyrektora Biura Edukacji Komendy Głównej PSP dokumentację zawierającą „Koncepcję mobilnego trenażera LPG dla PSP oraz Opis przedmiotu zamówienia.”

Całość dokumentacji posłuży, po uzyskaniu finansowania, na doposażenie wszystkich szkół i ośrodków szkolenia PSP w mobilny trenażer. Ujednolicenie kształcenia w zakresie zagrożeń związanych z LPG pozwoli na podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, zdobycie doświadczenia niezbędnego podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach awaryjnych z LPG.

Proponowane rozwiązanie stanowi doposażenie ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych w mobilne stanowisko do ćwiczeń awaryjnych scenariuszy, związanych z niekontrolowanym uwolnieniem mieszanin propanu i butanu w zakresie ratownictwa chemicznego i zwalczania pożarów podczas zdarzeń na poziomie interwencyjnym i taktycznym. Trenażer nie będzie na trwale związany z gruntem, co umożliwi realizację ćwiczeń w dowolnej lokalizacji. Trenażer zostanie zbudowany na bazie platformy kontenera hakowego, na którym zostaną umieszczone wszystkie elementy niezbędne do realizacji scenariuszy ćwiczeń.

W skład rozwiązania wchodzą następujące elementy:

  • platforma kontenerowa hakowa z wciągarką;
  • zbiornik LPG o pojemności 2700 dm3 z instalacją wewnętrzną doprowadzania gazu do źródeł emisji;
  • zbiornik magazynowy gazu o pojemności 1000 dm3 dopuszczony do transportu (ADR) LPG, niewymagający dodatkowych uprawnień dla kierowcy;
  • szafa sprzętowa na sterowanie, armaturę i narzędzia;
  • elementy pomiarowe parametrów przebiegu ćwiczenia (termopary i wyświetlacz).

W spotkaniu uczestniczyli: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, część zespołu powołanego przez Komendanta Głównego PSP w składzie: st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP, bryg. dr inż. Artur Ankowski – SGSP, st. kpt. Dariusz Olcen – Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim.