ĆWICZENIA SŁUŻB LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE Z UDZIAŁEM PODCHORĄŻYCH SGSP

ĆWICZENIA SŁUŻB LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE Z UDZIAŁEM PODCHORĄŻYCH SGSP

 

Podejmowanie inicjatyw w działalności związanej z bezpieczeństwem lotniczym stanowi istotny element proaktywnej formuły zarządzania bezpieczeństwem. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) aktywnie włącza się w przedsięwzięcia w zakresie kształtowania świadomości o zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom i reagowaniu na powstałe niebezpieczne zdarzenia na lotniskach.

W dniach 26-27 stycznia 2022 r. podchorążowie z kompanii szkolnej II uczestniczyli w zaplanowanych nocnych ćwiczeniach służb lotniskowych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Strażacy w służbie kandydackiej odgrywali rolę pasażerów samolotu biorącego udział w ćwiczeniach. Dowódcą podchorążych był mł. kpt. inż. Piotr Ratajczak z Pododdziałów Szkolnych SGSP.

Ćwiczenia odbyły się przy zmiennej pogodzie i momentami bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Ze względów operacyjnych ćwiczenia lotniskowe zazwyczaj prowadzone są w nocy – po zakończeniu regularnych operacji na Lotnisku Chopina. Uwarunkowania te wymagały dodatkowej wytrzymałości od wszystkich uczestników. Jednym z obserwatorów ćwiczeń był Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Do zadań SGSP, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), należy uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom oraz dotychczasowej współpracy ze służbami lotniskowymi, strażacy w służbie kandydackiej ciągle doskonalą swoje umiejętności. Rozwój kompetencji wśród studentów-podchorążych jest istotnym elementem w perspektywie pełnienia służby stałej w PSP. Składamy serdeczne podziękowania Lotniskowej Straży Pożarnej za możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach.

***

Na Lotnisku Chopina w Warszawie regularnie odbywają się ćwiczenia, zakładające różnego rodzaju scenariusze. Dzięki takim przedsięwzięciom służby lotniskowe są w stałej gotowości do działania. W części ćwiczeń udział biorą również siły i środki z terenu Warszawy, co pozwala na usprawnianie wzajemnej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa na tym obszarze.

Zdjęcia: PPL