SGSP PARTNEREM AKADEMICKIM VII SEMINARIUM BRANŻY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

SGSP PARTNEREM AKADEMICKIM VII SEMINARIUM BRANŻY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) po raz pierwszy uczestniczyła jako partner akademicki w VII Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa połączonym z konkursem o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Wydarzenie odbyło się 1 lutego 2022 r. w formie zdalnej. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

Tematem przewodnim tegorocznej edycji seminarium była „Współpraca Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa z Systemami Monitoringu Wizyjnego”. Podczas spotkania omówiono najnowsze rozwiązania dotyczące zdalnego zarządzania systemami bezpieczeństwa, w tym te podtrzymujące rozwój branży pomimo trwającej pandemii. Z ramienia SGSP w seminarium udział wzięło dwóch prelegentów. St. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski z Zakładu Badań Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń przedstawił m.in. ofertę dydaktyczną i badawczą naszej Uczelni. Zaprezentował również  możliwości oraz przydatność wykorzystania danych z systemów bezpieczeństwa i systemów monitoringu wizyjnego w procesie dochodzeń popożarowych. Natomiast mgr inż. Tomasz Wdowiak przedstawił profil działalności Pracowni Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Studenci SGSP mieli możliwość uczestnictwa w wydarzeniu jako słuchacze. Wśród uczestników byli także reprezentanci firm branżowych.

W ramach organizowanego konkursu, skierowanego głównie do studentów kierunku elektronika i telekomunikacja, uczestnicy musieli wykazać się specjalistyczną wiedzą na temat wszystkich elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym!

Szczegóły dostępne są na stronach: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/najlepszy-w-elektronicznych-systemach-bezpieczenstwa/ oraz https://wel.wat.edu.pl/kolejne-seminarium-branzy-elektronicznych-systemow-bezpieczenstwa-juz-za-nami/.

Zdjęcia: WAT