PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE FUNKCJONARIUSZY PSP ZE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE FUNKCJONARIUSZY PSP ZE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

22 lutego 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne siedmiu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy dotychczas pełnili służbę w SGSP. W uroczystości uczestniczyła społeczność akademicka naszej Uczelni.

Po wprowadzeniu sztandaru Uczelni i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, dziękując emerytowanym funkcjonariuszom za aktywną postawę podczas pełnionej służby. Podkreślił, że tej wyjątkowej uroczystości w sposób szczególny towarzyszy symbolika tegorocznych wydarzeń i rocznic, tak istotnych dla naszej Uczelni oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Następnym elementem zbiórki było wręczenie decyzji personalnych, pamiątkowych dyplomów i upominków funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne, do którego grona należą:

  • st. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski,
  • st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień,
  • st. bryg. mgr inż. Robert Borkowski,
  • bryg. mgr Agnieszka Czarnecka,
  • bryg. mgr inż. Grzegorz Kempczyński,
  • bryg. mgr Małgorzata Wawrzyńska,
  • mł. bryg. mgr inż. Ewa Sygnatowicz.

W imieniu funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne głos zabrał st. bryg. mgr inż. Aleksander Adamski. Wskazał na zmiany zachodzące w SGSP i PSP na przestrzeni lat oraz podziękował nauczycielom, współpracownikom i kolegom za okazane w tym okresie wsparcie. 

Emerytowanym funkcjonariuszom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, upragnionego wypoczynku i wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia.

FOTORELACJA