UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZDANIA OBOWIĄZKÓW ORAZ PRZEJŚCIA NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PROREKTORA-ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH SGSP

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZDANIA OBOWIĄZKÓW ORAZ PRZEJŚCIA NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PROREKTORA-ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH SGSP

 

22 lutego 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) społeczność akademicka naszej Uczelni oraz kierownictwo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSP i innych służb pożegnali odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Prorektora-Zastępcę Komendanta ds. operacyjnych SGSP st. bryg. mgr. inż. Grzegorza Bugaja.  

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj, wśród licznych obowiązków na dotychczas zajmowanym stanowisku, m.in. sprawował nadzór na funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych, w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Pododdziałów Szkolnych czy Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu. Kierował Kompanią Szkolną „Warszawa”, wchodzącą w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (COO KSRG).

Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni podziękował st. bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Bugajowi za służbę i wkład pracy na rzecz rozwoju SGSP oraz życzył wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.

W uroczystości uczestniczyli: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny i nadbryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski wraz z zastępcami i dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, Rektor-Komendant SGSP wraz z kierownictwem i przedstawicielami społeczności akademickiej SGSP oraz reprezentanci innych służb.

 

Przebieg służby i doświadczenie zawodowe

St. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj jest absolwentem SGSP. Służbę jako podchorąży rozpoczął w 1989 r. Po ukończeniu studiów mundurowych w 1994 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Wołominie. Następnie służył w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie Warszawy: Komendzie Rejonowej PSP, Komendzie Powiatowej PSP, Komendzie Miejskiej PSP. W latach 2012-2020 był Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie, Dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Warszawa 6” oraz Dowódcą Modułu „CBRN Mazowsze” przeznaczonego do działań międzynarodowych w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pełnił również funkcję Dowódcy Pododdziału „SGRChem-Eko Warszawa 6 COO” realizującego zadania w ramach COO KSRG. 22 kwietnia 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został powołany na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych SGSP.

St. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj jest funkcjonariuszem o dużym doświadczeniu zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu do realizacji zadań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. W swojej karierze zawodowej kierował wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Poza wykształceniem pożarniczym  zdobytym na jednolitych studiach magisterskich posiada wielokierunkowe wykształcenie zawodowe w ramach różnorodnych studiów podyplomowych. Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez instytucje krajowe.

FOTORELACJA