LIST INTENCYJNY W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W OBSZARZE DYDAKTYKI Z WARSZAWSKIM UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W OBSZARZE DYDAKTYKI Z WARSZAWSKIM UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) prowadzi intensywne działania nad utworzeniem nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym – ratownictwo medyczne. Podstawowym celem powołania kierunku jest umożliwienie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w jednej z kluczowych dziedzin dla lokalnych społeczności – ratownictwie medycznym.

Mając na uwadze prowadzenie dydaktyki dla studentów kierunku ratownictwo medyczne oraz doskonalenie procesu kształcenia celem wzrostu potencjału i kompetencji studentów i absolwentów tego kierunku, 24 lutego 2022 r. pomiędzy SGSP a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) podpisano List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w obszarze dydaktyki.

Kierunek ratownictwo medyczne jest naturalnym kierunkiem rozwoju SGSP, która od lat kształci ratowników – oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Podjęcie współpracy z placówkami związanymi z kształceniem medycznym, a także z różnymi instytucjami społecznymi czy opiekuńczymi pozwoli studentom poznać rzeczywistość zawodową oraz nabyć kompetencje zawodowe.

Sygnatariuszem Listu intencyjnego ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast WUM reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong.

 

***

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) to nowoczesny ośrodek akademicki z ponad dwustuletnią historią. Misją WUM jest najlepsze kształcenie oparte na innowacyjnej medycynie i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Wysoki poziom nauczania, nowoczesna infrastruktura i światowe metody kształcenia to wyznaczniki ugruntowanej marki uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej.