Szkoła Główna Służby Pożarniczej w ramach pomocy dla Ukrainy dotkniętej wojskową autorytarną agresją organizuje zbiórkę materiałową dla Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Uniwersytet jest od lat naszym partnerem w wielu aspektach działalności SGSP.

ZBIÓRKA DLA LWOWSKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w ramach pomocy dla Ukrainy dotkniętej wojskową autorytarną agresją organizuje zbiórkę materiałową dla Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia.
Uniwersytet jest od lat naszym partnerem w wielu aspektach działalności SGSP.
➡ Zbiórkę rozpoczynamy 27 lutego br. na placu wewnętrznym ob. 01 o godz. 14:30. Zakończenie zbiórki planowane jest na wtorek 1 marca br. o godz. 12:00.
➡ Wejście na plac wewnętrzny odbywać się będzie bramą od ul. Potockiej.
Aktualizacja: Zbiórka darów w SGSP została zakończona. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!
📝 Poniżej przedstawiamy wykaz sprzętu i materiałów, które uzgodnione są z naszym ukraińskim partnerem:
– składane łóżka polowe,
– materace,
– koce,
– poduszki,
– śpiwory,
– pościel,
– karimaty,
– indywidualne produkty higieniczne,
– naczynia jednorazowe,
– jedzenie dla dzieci (są małe dzieci).
ℹ️ Wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SGSP oraz ludzi dobrej woli, którzy mają możliwość wesprzeć naszą zbiórkę prosimy o dostarczanie wyłącznie wymienionych artykułów.
Mapka: Mapy Google
Головна Школа Пожежної Служби (ГШПС) в рамках допомоги для України, яка постраждала від військової авторитарної агресії, організовує збірку матеріальної допомоги для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Університет є нашим багатолітнім партнером у різних галузях діяльності ГШПС.
Розпочинаємо збірку 27 лютого 2022 р. на внутрішній площі об’єкту 01 о 14:30. Закінчення збірки планується на вівторок 1 березня 2022 р. о 12.00.
Вхід на внутрішню площу здійснюватиметься через ворота з вул. Потоцька.
Нижче подаємо перелік обладнання та матеріалів, узгоджених з нашим українським партнером:
– розкладні табірні ліжка,
– матраци,
– ковдри,
– подушки,
– спальні мішки,
– постіль,
– спальні килимки,
– засоби індивідуальної гігієни,
– одноразовий посуд,
– дитяче харчування (є маленькі діти).
Усіх офіцерів, працівників ГШПС та людей доброї волі, які мають можливість підтримати нашу збірку, просимо приносити лише перелічені речі.
Карта: Google Maps
Within the framework of help and support for Ukraine which has been affected by the military authoritarian aggression, The Main School of Fire Service is organizing a collection of material goods for the Lviv State University of Life Safety. The University has been our partner for many years in different areas of MSFS activities.
The collection starts on February 27, 2022 at the inner square of the object 01 at 2:30 PM.
The inner square will be accessible through the gate from Potocka Str.
The list of items agreed and needed by our Ukrainian partner:
– folding camp beds,
– mattresses,
– blankets,
– pillows,
– sleeping bags,
– bed linen,
– sleeping mats,
– personal hygiene products,
– disposable tableware,
– food for children (there are small children).
All officers, employees of the MSFS and people of good will who have the opportunity to support our collection are asked to provide only the items listed.
Map: Google Maps