2 marca ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wyruszyła kolumna samochodów ze zbiórką darów, którą zorganizowano w odpowiedzi na apel Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia.

2 marca ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wyruszyła kolumna samochodów ze zbiórką darów, którą zorganizowano w odpowiedzi na apel Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Aby spakować zebrane materiały, użyliśmy 25 odpowiednio oznakowanych palet. 🇵🇱 🇺🇦
▪ Dodatkowo SGSP przekazała dwa agregaty prądotwórcze na przyczepach, które będą pomagać stronie ukraińskiej.
▪ W zbiórkę na rzecz naszego ukraińskiego partnera włączyły się również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu otwockiego, a także Komenda Powiatowa PSP w Otwocku i CNBOP-PIB w Józefowie.
▪ Dziękujemy funkcjonariuszom, pracownikom oraz podchorążym SGSP, a także wszystkim osobom i instytucjom z Warszawy oraz okolic za ogromne wsparcie.
2 березня з Головної Школи Пожежної Служби вирушила колона автомобілів з допомогою , яку організували у відповідь на звернення ректора Львівського Державного Університету Безпеки Життєдіяльності. Зібрані матеріали було запаковано на 25 палет із відповідним ознакуванням.
Додатково, ГШПС передала дві генераторні установки на причепах, які допоможуть українській стороні.
Добровільна Пожежна Служба з Отвоцкого району, Районне Управління Державної Пожежної Служби в Отвоцку та CNBOP-PIB в Юзефові також долучилися до збірки для нашого українського партнера.
Дякуємо офіцерам, працівникам і курсантам ГШПС, а також усім людям та інституціям з Варшави і околиць за їх значну підтримку.