SPOTKANIE REKTORA-KOMENDANTA SGSP Z EKSPERTAMI Z UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY

Spotkanie Rektora-Komendanta SGSP z Ekspertami z Unii Europejskiej w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy

 

W obliczu ataków wojennych na Ukrainę podejmowane są liczne działania ratownicze oraz pomocowe. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) aktywnie włącza się w przedsięwzięcia związane z udzielaniem wsparcia obywatelom sąsiadującego kraju.

7 marca 2022 r. Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni spotkał się z Ekspertami z Unii Europejskiej w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Zespołu Ekspertów Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej (EUCPT) – Szef Zespołu Pan Jürgen Schreiber, oficer operacyjny bryg. Tomasz Grelak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Pani Lisa Hastert.

W trakcie rozmowy omówiono rolę SGSP w strukturze PSP. Przedstawiono również zaangażowanie naszej uczelni w pomoc przy przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z Ukrainy oraz przekazywaniu wsparcia humanitarnego, kierowanego do naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

Społeczność akademicka SGSP solidaryzuje się z Ukrainą, wspierając działania PSP, innych służb i podmiotów oraz angażując się w liczne zbiórki i przedsięwzięcia pomocowe.

***

Zespół EUCPT koordynuje pomoc pochodzącą z państw członkowskich Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, która skierowana jest na kryzys humanitarny w Ukrainie.

***

Komisja Europejska, a konkretnie DG ECHO, koordynuje akcje ratunkowe i humanitarne prowadzone na całym świecie po wystąpieniu katastrof, kryzysów humanitarnych, klęsk żywiołowych – na prośbę państwa dotkniętego kryzysem, łącząc krajowe zasoby w zakresie ochrony ludności w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych udzielana jest w oparciu o ich konkretne potrzeby i wsparcie w postaci finansowania projektów humanitarnych, realizowanych przez pozarządowe organizacje humanitarne, agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i Czerwony Krzyż.