Sprzęt oraz dary, które zebrano w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w odpowiedzi na apel Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia dotarły do naszych ukraińskich przyjaciół.

Sprzęt oraz dary, które zebrano w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w odpowiedzi na apel Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia dotarły do naszych ukraińskich przyjaciół.

▪Cieszymy się, że są już w dyspozycji strony ukraińskiej i będą służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa oraz zapewnieniu podstawowych potrzeb.
Zapewniamy Was o naszym wsparciu!
➡ 8 marca dokonano podmiany pracujących w woj. podkarpackim podchorążych. Na teren tego województwa udała się kolejna grupa podchorążych.
▪Będą oni w dalszym ciągu wykonywać zadania przydzielone Kompanii Szkolnej „Warszawa” Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dajcie z siebie wszystko!
▪Równocześnie dziękujemy dotychczas zaangażowanym podchorążym za ogrom pracy i aktywną postawę. Jesteśmy z Was dumni!
➡ SGSP wsparła również zbiórkę organizowaną przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Nasza pomoc polegała na przeładowaniu darów.

Społeczność akademicka SGSP solidaryzuje się z Ukrainą, wspierając liczne zbiórki i działania pomocowe.
Обладнання та речі, зібрані в Головній Школі Пожежної Служби у відповідь на звернення Ректора Львівського Державного Університету Безпеки Життєдіяльності, доставлено до наших українських друзів.

Ми раді, що вони вже є в розпорядженні української сторони і послужать зміцненню безпеки та забезпеченню основних потреб.
Запевняємо Вас у нашій підтримці!
8 березня до Підкарпатської області вирушила група курсантів, щоб замінити попередніх.
Вони й надалі виконуватимуть завдання, покладені на Шкільну Групу „Варшава” Центральної Операційної Резерви Національної Пожежно-Рятувальної Системи. Робіть все, що у Ваших силах!
Одночасно дякуємо курсантам, які до цього часу були задіяні, за величезну роботу та відданість. Ми пишаємося Вами!
ГШПС також підтримала збір коштів, організований Жолібожським районним управлінням. Наша допомога полягала на перезавантаженні речей.

Академічна спільнота ГШПС виявляє солідарність з Україною, підтримуючи численні збірки коштів та заходи допомоги.