PODZIĘKOWANIE OD SPOŁECZNOŚCI UNIWERSYTECKIEJ LWOWSKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA

Podziękowanie od społeczności uniwersyteckiej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia

 

Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (LPUBŻ) w liście wyraził wdzięczność społeczności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) za wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim w obliczu ekstremalnej sytuacji, która dotknęła naszych sąsiadów.

Przekazane słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich osób i instytucji, które wsparły zbiórkę organizowaną w SGSP w odpowiedzi na apel Rektora LPUBŻ. Dzięki współpracy pokazaliśmy wspólną solidarność, mobilizację i zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy.

Подяка від університетської спільноти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

Ректор Львівського Державного Університету Безпеки Життєдіяльності (ЛДУБЖД) висловив подяку спільноті Головної Школи Пожежної Служби (ГШПС) за підтримку та солідарність з українським народом в умовах екстремальної ситуації, котра трапилася у наших сусідів.

Слова подяки висловлюємо всім людям та установам, які підтримали збірку організовану у ГШПС у відповідь на звернення ректора ЛДУБЖД. Завдяки співпраці, ми виявили солідарність, мобілізацію та відданість у допомозі українським громадянам.