PROFESOROWIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ EKSPERTAMI KOMISJI EWALUACJI NAUKI MEIN

PROFESOROWIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ EKSPERTAMI KOMISJI EWALUACJI NAUKI MEIN

 

Nauka i kształcenie to dwa ogromne procesy konstytuujące akademickość Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Z dumą informujemy, że Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek powołał pięcioro profesorów SGSP do pełnienia funkcji ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników naszej Uczelni.

Do podstawowych zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy mi.in.:

  • przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej;
  • przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  • ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Szanownym profesorom serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z realizacji powierzonych zadań!