ZAPROSZENIE NA III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE PT. „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ MILITARNYCH”

ZAPROSZENIE NA III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE PT. „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ MILITARNYCH”

 Komunikat nr 1

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

mają zaszczyt zaprosić na

III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów w kontekście zagrożeń militarnych”.

Sympozjum odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) 2022 r. w godzinach 08:45-12:00 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®).

 

W trakcie sympozjum głos zabiorą osoby zaangażowane w działania projektowe i badania naukowe dotyczące technicznego i organizacyjnego przygotowania obiektów w kontekście zagrożeń militarnych. Podzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniami z zakresu odporności społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne (w tym w świetle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 r.), a także sposobów i kluczowych aspektów związanej z tą odpornością ochrony przeciwpożarowej obiektów.

 

Tematyka sympozjum:

 1. Odporność społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne.
 2. Uwarunkowania techniczne dotyczące przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń militarnych.
 3. Ewakuacja do obiektów budowlanych – koncepcja i wyniki badań naukowych.
 4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać schrony i ukrycia, ich usytuowanie oraz warunki eksploatacji – wprowadzenie do problemu.
 5. Ochrona obiektów PSP w kontekście zagrożeń militarnych.

 

Ramowy program sympozjum:

Lp.

Godziny

Czas trwania

Temat wystąpienia

Prelegent

1

08:45-09:00

00:15

Rozpoczęcie sympozjum

 

 

Powitanie uczestników

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

 

Przedstawiciel Władz SGSP

2

09:00-09:20

00:20

Odporność społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT

3

09:20-09:40

00:20

Uwarunkowania techniczne dotyczące przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń militarnych

dr inż. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

4

09:40-10:00

00:20

Ewakuacja do obiektów budowlanych – koncepcja i wyniki badań naukowych

st. bryg. dr inż. Robert Piec

5

10:00-10:20

00:20

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać schrony i ukrycia, ich usytuowanie oraz warunki eksploatacji – wprowadzenie do problemu

mł. bryg. w st. spocz. dr inż. Marcin Cisek, SIBP

6

10:20-10:40

00:20

Ochrona obiektów PSP w kontekście zagrożeń militarnych

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

7

10:40-11:40

01:00

Dyskusja

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP (moderator)

8

11:40-12:00

00:20

Podsumowanie sympozjum

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

Uczestnictwo w sympozjum:

Zgłoszenia uczestnictwa będą dokonywane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Gy4z75926rtQsJZA7.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach zgłoszeń uczestnictwa jest mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (e-mail: mzugaj@sgsp.edu.pl, tel. 1: 22 56 17 711, tel. 2: 796 394 285).

Maksymalna liczba uczestników sympozjum to 100 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Opłaty związane z uczestnictwem w sympozjum:

 1. Prelegenci – udział bezpłatny.
 2. Członkowie Koła SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 3. Członkowie Koła Studenckiego SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 4. Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – udział bezpłatny.
 5. Członkowie wspierający Oddział Stołeczny SITP – udział bezpłatny.
 6. Pozostali członkowie SITP – 50 zł.
 7. Pozostałe osoby – 100 zł.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonywania opłat zostaną przekazane w kolejnych komunikatach. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, sugerujemy zgłaszać się przez elektroniczny formularz jeszcze przed dokonaniem ewentualnych opłat.

Linki do zalogowania się na platformie MsTeams® zostaną rozesłane drogą poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniami uczestnictwa kilka dni przed terminem sympozjum. Próbne logowania na platformę odbędą się 11 kwietnia 2022 r. w godzinach 08:00-10:00.