Szkoła Główna Służby Pożarniczej organizuje i wspiera wiele działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej organizuje i wspiera wiele działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.
Odpowiedzialnie służymy. Współpracujemy. Pomagamy z potrzeby serc.
➡ Liczna grupa naszych podchorążych aktywnie działa podczas organizowania punktu recepcyjnego dla uchodźców na PGE Narodowym.
➡ Wielu podchorążych udziela pomocy również na wybranych warszawskich dworcach kolejowych, skąd nasi sąsiedzi udają się do dalszych miejsc bezpiecznego pobytu.
▪Po wielogodzinnych podróżach nieocenione jest wsparcie w odnalezieniu się w nieznanym miejscu, udzieleniu informacji czy przenoszeniu bagaży.
➡ W odpowiedzi na bieżące potrzeby, pod Urzędem do Spraw Cudzoziemców studenci SGSP rozstawili kolejne namioty.
➡ Zakończyliśmy zbiórkę materiałową dla Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla – naszego ukraińskiego partnera.
▪Apel spotkał się z niezwykłym odzewem. Łącznie zebrano 37 palet asortymentu.
Serdecznie dziękujemy za przekazane dary, zaangażowanie i poświęcony czas!🤝
👉 Warto podkreślić, że nasi podchorążowie wspierają działania pomocowe, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach akademickich.
Dziękujemy Wam za ogrom wykonanej pracy!👏
Головна Школа Пожежної Служби організовує та підтримує багато заходів пов’язаних з наданням допомоги громадянам України.
Ми служимо відповідально. Ми співпрацюємо. Ми допомагаємо з потреби наших сердець.
Велика група наших курсантів бере активну участь в організації пункту прийому біженців на Національному Стадіоні.
Багато курсантів також надають допомогу на деяких вокзалах Варшави, звідки наші сусіди їдуть далі у місця безпечного перебування.
Після багатогодинної подорожі неоціненною є допомога підчас перебування у незнайомому місці, отримання необхідної інформації чи перенесення багажу.
У відповідь на поточні потреби, студенти ГШПС встановили наступні намети біля Відділу до справ іноземців.
Ми завершили матеріальну збірку для Черкаського Інституту Пожежної Безпеки ім. Героїв Чорнобиля – нашого українського партнера.
Звернення викликало надзвичайну реакцію. Всього зібрано 37 палет асортименту. Дякуємо за передані дари, відданість та присвячений час!
Варто наголосити, що наші курсанти підтримують заходи допомоги, одночасно беручи участь в академічних заняттях.
Дякуємо Вам за виконану роботу!