UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

21 marca 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL). To jedno z najpiękniejszych wydarzeń w roku akademickim, będące podsumowaniem wysiłku i pracy studentów, wykładowców i kadry.

Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wyraził radość i dumę, że powiększyło się grono absolwentów SGSP. Zapewnił, że mury naszej Uczelni zawsze pozostaną otwarte dla obecnych i byłych studentów oraz zachęcił, aby dołączyć do Stowarzyszenia Absolwentów SGSP. To dobra sposobność, aby koleżeńskie kontakty i miłe wspomnienia z czasów studenckich pozostały jak najdłużej. Dziekan WIBiOL st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz zaznaczył, że upływający czas studiów był okresem wytężonej pracy i rozwoju zainteresowań oraz zaprosił do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i zapoznania się z procedurą nadania stopnia doktora w SGSP. W imieniu absolwentów mł. kpt. mgr inż. Krystian Depczyński podziękował władzom i kadrze SGSP za trud włożony w nauczanie – zarówno w czasie nauki w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Podczas uroczystości absolwentom wręczono także nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniające się prace dyplomowe. W tym wyjątkowym dla społeczności akademickiej wydarzeniu uczestniczyli: kierownictwo, kadra i absolwenci SGSP.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami, a zawarte znajomości przetrwają lata!