POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ Z UCZELNIĄ ŁAZARSKIEGO

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ Z UCZELNIĄ ŁAZARSKIEGO

 

Wspólne praktyki i szkolenia ratownicze dla studentów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki, w tym projektów związanych z eksploatacją infrastruktury ratowniczo-gaśniczej oraz systemami bezzałogowymi – to tylko niektóre z szeregu inicjatyw, jakie zakłada podpisane w dniu 29.03.2022 r. porozumienie o współpracy naukowo-badawczej między Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Uczelnią Łazarskiego.

Strony wyraziły wolę i chęć współpracy mającej na celu:

  • realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, w tym z zakresu systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  • wymianę doświadczeń i zwiększanie potencjału innowacyjnego, a także podnoszenie jakości kształcenia; 
  • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki;
  • prowadzenie wspólnie praktyk i szkoleń dla studentów;
  • organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych;

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast UŁa reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. Maciej Rogalski.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Uczelnia Łazarskiego jest jedną z najlepszych polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajduje się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata. Funkcjonują w niej 3 wydziały: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Medyczny, a także Lotnicze Centrum Symulatorowe i Laboratorium Nawigacji Lotniczej.