Zaproszenie na konferencję „Innovation and new technologies in rescue and fire protection”

Zaproszenie na konferencję „Innovation and new technologies in rescue and fire protection”

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt. „Innovation and new technologies in rescue and fire protection” organizowaną w ramach upowszechniania wyników projektu „FIRE-IN: Fire and Rescue Innovation Network” realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia (środa) 2022 r. w godzinach 9:00-13:15 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®).

Celem konferencji pt. „Innovation and new technologies in rescue and fire protection” jest upowszechnienie wyników prac prowadzonych w projekcie FIRE-IN oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, praktykami z obszaru ratownictwa, a także producentami nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa.

W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele straży pożarnej oraz producentów sektora nowoczesnych technologii, którzy zaprezentują rozwiązania stosowane w praktyce. W ramach spotkania omówiona zostanie min. problematyka standaryzacji, użycia bezzałogowców i wirtualnej rzeczywistości w działaniach ratowniczych, a także uwarunkowań dotyczących przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń pożarowych.

Językiem wiodącym spotkania będzie język angielski. Program spotkania znajduje się pod LINKIEM

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy tylko do 11. kwietnia zarejestrować się za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/nLkXzy66LB. (Aktualizacja 12.04.2022 r. REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!)

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „FIRE-IN – Fire and Rescue Innovation Network” finansowanego ze środków programu horyzont 2020 (lata realizacji 2017-2022, nr umowy 740575). SGSP jest partnerem konsorcjum. Więcej o projekcie na stronie: https://fire-in.eu/.

Wzór prezentacji dla prelegentów znajduje się pod LINKIEM.