Finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności za nami!!

FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI ZA NAMI!!

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) po raz kolejny była współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Olimpiada ma charakter zawodów trójstopniowych o zasięgu ogólnopolskim. SGSP od kilku lat pełni funkcję Komitetu Okręgowego województwa mazowieckiego, i co się z tym wiąże zaangażowana jest w działania na każdym z trzech etapów organizacji Olimpiady.

Etap pierwszy polegał na opracowaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady tematów i przesłaniu jej do właściwego Komitetu Okręgowego. Na tym etapie nauczyciele akademiccy SGSP oceniali przesłane prace pod kątem ich poprawności merytorycznej, pomysłowości i oryginalności.

Drugi etap (okręgowy) odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Etap ten odbywał się w murach SGSP w dniu 10.12.2021 r. i wyłonił 10 osób, które zakwalifikowały się do etapu centralnego.

Trzeci etap (centralny) jest etapem dwuczęściowym. Pierwsza część w związku sytuacja epidemiczną została przeprowadzona w komitetach okręgowych w tym również w SGSP i odbyła się 25.03.2022 r. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test online z wiedzy o bezpieczeństwie. Druga, ustna część etapu trzeciego została zorganizowana przez Komitet Główny Olimpiady w dniu 26.03.2022r.. Miała charakter wydarzenia online, którego transmisję można obejrzeć:

W gronie laureatów i finalistów olimpiady znalazły się w sumie 72 osoby. Jest nam szczególnie miło poinformować, że Olimpiadę wygrał uczestnik z województwa mazowieckiego, a kolejne 4 osoby zajęły wysokie miejsca na liście laureatów. Wyniki Olimpiady dostępne są na stronie http://www.owobio.uw.edu.pl

BRAWA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!!

Pragniemy przypomnieć, że w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w SGSP laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego.

LICZYMY, ŻE Z CZĘŚCIĄ UCZESTNIKÓW SPOTKAMY SIĘ W MURACH NASZEJ UCZELNI W PRZYSZŁOŚCI.