WYNIKI 2 EDYCJI (2021) KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH SGSP”

WYNIKI 2 EDYCJI (2021) KONKURSU NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY NAUKOWE OPUBLIKOWANE W „ZESZYTACH NAUKOWYCH SGSP”

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 88/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”, Komitet Konkursowy w składzie:

 1. dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Przewodniczący Komitetu Konkursowego,
 2. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Konkursowego,
 3. st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni,
 4. dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni,
 5. st. bryg. dr inż. Robert Piec,
 6. st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz,
 7. st. kpt. dr Monika Wojakowska,

dokonał nominacji i oceny artykułów naukowych w 2 edycji konkursu.

W toku przeprowadzonej oceny wyłoniono zwycięskie artykuły naukowe w 2 edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP”:

 1. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”: M. Cecelski, B. Szykuła-Piec, R. Piec, Influence of Biological Factors on the Strength of Static Rope Used by Firefighters in Rescue Operations (ZN SGSP nr 79/2021);
 2. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: P. Gromek, Societal dimension of disaster risk reduction. Conceptual framework (ZN SGSP nr 77/2021);
 3. w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy doktoranta”: R. Wróbel, J. Kozioł, K. Tyrańska-Wizner, Risk Mapping Based on Risk Assessment Semi-Quantitative Method as a means for Resilience Strengthening Support in Transcarpathia (ZN SGSP nr 80/2021);
 4. w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” (2 artykuły wyłonione z uwagi na jednakową liczbę cytowań): A. Dmochowska, Threats related to accidental release of LPG in rail transport (ZN SGSP 73/2020) oraz A. Dmochowska, M. Majder-Łopatka, Z. Salamonowicz, Is it Possible to Identify a Polymer Easily? (ZN SGSP 71/2019).
 5. w kategorii „Najczęściej cytowany artykuł naukowy w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie”: P. Lubiewski, Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym (ZN SGSP 74/2020).

W 2 edycji konkursu nie wyłoniono zwycięzcy w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy studenta” z uwagi na brak artykułów naukowych spełniających właściwe kryteria konkursowe.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego publikowania wyników badań naukowych na łamach „Zeszytów Naukowych SGSP” (70 pkt. MEiN).