POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POPULARNO-NAUKOWEJ POMIĘDZY SZKOŁĄ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE A ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią stwarzającą okazję do wszechstronnego rozwoju zarówno kadry naukowo–dydaktycznej, jak i studentów. Badania naukowe realizowane są w dwóch dziedzinach naukowych. Część badań jest realizowana także w ramach kół naukowych.

Członkowie koła naukowego „Liderzy bezpieczeństwa”, studiując na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, swoje pasje naukowe realizują prowadząc badania oraz podejmując działania społeczne w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest kreowanie świadomej i odpowiedzialnej kultury bezpieczeństwa indywidualnego oraz zbiorowego. Wymiernym efektem realizowanych badań jest przygotowanie projektu prewencyjno-edukacyjnego #Kompetentni #Bezpieczni. Mając świadomość, że pokazanie młodym ludziom skali czyhających wokół nich zagrożeń to zbyt mało, członkowie Koła wraz z ich opiekunem naukowym st. kpt. dr Moniką Wojakowską podjęli wyzwanie opracowania interaktywnego warsztatu edukacyjnego, w ramach którego młodzież pozna triadę: siła kompetencji społecznych – zagrożenie –- metoda reakcji. 

Projekt wskazuje jak ważną dziedziną jest nauka o bezpieczeństwie. Prezentuje innowacyjną formę kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży licealnej opartą na interaktywnych warsztatach z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Projekt oparto na 3 modułach warsztatowo-szkoleniowych, w ramach których zostanie zaprezentowana „IDEA 5”, tzn. 5 kluczowych kompetencji społecznych oraz 5 kluczowych grup zagrożeń.

1 kwietnia 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy popularno-naukowej pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie a Zespołem Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, w celu realizacji pilotażu projektu w jednej z klas mundurowych Zespołu Szkół.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast ZSIwaszkiewicz reprezentowała Dyrektor Pani mgr Hanna Bonecka.