Zaproszenie na konferencję Komendanta Głównego PSP

Zaproszenie na konferencję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 

KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

zaprasza

w dniu 28 listopada 2018 r.

na konferencję pn.

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych aspekty inżynierskie i formalne

 

Szanowni Państwo!

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza do udziału w konferencji, której celem jest zaprezentowanie kierunków zmian zachodzących w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych oraz popularyzacja i ugruntowanie wiedzy i właściwej praktyki postępowania w tym obszarze. Konferencja kierowana jest zarówno do funkcjonariuszy i pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i innych osób zajmujących się zawodowo sferą bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres tematyczny konferencji obejmie zagadnienia ochrony przeciwpożarowej związane z nowelizacją ustawy o odpadach oraz nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówione zostaną również inne, normatywne i prawne, wymagania ochrony przeciwpożarowej w ujęciu formalnym i praktycznym, wytypowane z uwagi na ich znaczenie oraz zidentyfikowane trudności w interpretacji lub stosowaniu.

Szczegóły dotyczące tematyki poszczególnych wystąpień przewidzianych w ramach konferencji zawarto w jej programie.

Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, gmach F, aula A2.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Funkcjonariusze i pracownicy PSP wytypowani do udziału w konferencji – udział bezpłatny.

Dla pozostałych uczestników konieczne jest nadesłanie w terminie do 14 listopada 2018 r. (na adres e-mail: biurorektora@sgsp.edu.pl lub pod nr faxu: (022) 833 07 24) czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz dokonanie wpłaty za udział w konferencji do 21 listopada 2018 r.

Wpłaty prosimy dokonywać po oficjalnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc ograniczona.

Szanowni Państwo, prosimy o nienadsyłanie kart zgłoszenia ze względu na wykorzystanie limitu miejsc.

 

Program konferencji → Do pobrania

Karta uczestnictwa → Do pobrania

Prezentacje Prelegentów → Do pobrania
Uwaga: Niezbędne jest użycie programu do otwierania plików .zip z hasłem (np. 7-Zip, WinRAR).