III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PT. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ MILITARNYCH (KOMUNIKAT NR 3)

III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej
Ochrona przeciwpożarowa obiektów w kontekście zagrożeń militarnych

Komunikat nr 3

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

pod patronatem medialnym „Przeglądu Pożarniczego”

mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. Ochrona przeciwpożarowa obiektów w kontekście zagrożeń militarnych. Sympozjum odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 08:45-12:00 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®). W jego trakcie głos zabiorą osoby zaangażowane w działania projektowe i badania naukowe dotyczące technicznego i organizacyjnego przygotowania obiektów w kontekście zagrożeń militarnych. Podzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniami z zakresu odporności społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne (w tym w świetle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2022 r.), schronów i ukryć, a także sposobów i kluczowych aspektów związanej ze wspomnianą odpornością ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Tematyka sympozjum:

 1. Odporność społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne.
 2. Rola i koncepcje schronów i ukryć w ochronie przed zagrożeniami militarnymi.
 3. Uwarunkowania techniczne dotyczące przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń militarnych.
 4. Ewakuacja do obiektów budowlanych – koncepcja i wyniki badań naukowych.
 5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać schrony i ukrycia, ich usytuowanie oraz warunki eksploatacji – wprowadzenie do problemu.
 6. Ochrona obiektów PSP w kontekście zagrożeń militarnych.

Ramowy program sympozjum:

Lp.

Godziny

Czas trwania

Temat wystąpienia

Prelegent

1

08:45-09:00

00:15

Rozpoczęcie sympozjum

 

 

Powitanie uczestników

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

 

Przedstawiciel Władz SGSP

2

09:00-09:20

00:20

Odporność społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT

3

09:20-09:40

00:20

Uwarunkowania techniczne dotyczące przygotowania obiektów na wystąpienie zagrożeń militarnych

dr inż. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

4

09:40-10:00

00:20

Rola i koncepcje schronów i ukryć w ochronie przed zagrożeniami militarnymi

dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT

5

10:00-10:20

00:20

Ewakuacja do obiektów budowlanych – koncepcja i wyniki badań naukowych

st. bryg. dr inż. Robert Piec

mł. bryg. w st. spocz. dr inż. Marcin Cisek, SIBP

6

10:20-10:40

00:20

Ochrona obiektów PSP w kontekście zagrożeń militarnych

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

7

10:40-11:40

01:00

Dyskusja i podsumowanie sympozjum

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP (moderator)

8

11:40-12:00

00:20

Zakończenie sympozjum

Komitet naukowy sympozjum:

 1. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP (przewodniczący)
 2. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. SGSP (zastępca przewodniczącego)
 3. bryg. prof. dr hab. inż. Marzena Półka
 4. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT,
 5. dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT,
 6. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
 7. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
 8. dr inż. Adam Baryłka
 9. bryg. dr inż. Paweł Janik

Komitet organizacyjny sympozjum:

 1. mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (przewodniczący)
 2. mgr inż. Piotr Piątek (zastępca przewodniczącego)
 3. mł. kpt. mgr inż. Wiktor Tutaj
 4. mł. kpt. inż. Kacper Cabała
 5. Michał Majek
 6. Michał Kowalczyk

Uczestnictwo w sympozjum:

Zgłoszenia uczestnictwa będą dokonywane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Gy4z75926rtQsJZA7. Termin zgłoszeń upływa w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach zgłoszeń uczestnictwa jest mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (e-mail: mzugaj@sgsp.edu.pl, tel. 1: 22 56 17 711, tel. 2: 796 394 285).

Maksymalna liczba uczestników sympozjum to 100 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Opłaty związane z uczestnictwem w sympozjum:

 1. Prelegenci – udział bezpłatny.
 2. Członkowie Koła SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 3. Członkowie Koła Studenckiego SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 4. Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – udział bezpłatny.
 5. Członkowie wspierający Oddział Stołeczny SITP – udział bezpłatny.
 6. Pozostali członkowie SITP – 50 zł.
 7. Pozostałe osoby – 100 zł.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonywania opłat zostaną przekazane drogą mailową bezpośrednio do właściwych osób.

Linki do zalogowania się na platformie MsTeams® zostaną rozesłane drogą poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniami uczestnictwa kilka dni przed terminem sympozjum. Próbne logowania na platformę odbędą się w dniu 11 kwietnia 2022 r. w godzinach 08:00-10:00.