IV SEMINARIUM NAUKOWE – WSPÓŁCZESNY WYMIAR OCHRONY LUDNOŚCI I POMOCY HUMANITARNEJ

IV SEMINARIUM NAUKOWE

na temat

WSPÓŁCZESNY WYMIAR OCHRONY LUDNOŚCI I POMOCY HUMANITARNEJ

 

ORGANIZATOR

Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego

Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

TERMIN

20 kwietnia 2022 r.

godz. 10:30 – 13:30

 

Seminarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy MsTeams®

dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych.

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ

 

Zastępcy Przewodniczącej

prof. dr hab. inż. Bernard WIŚNIEWSKI

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni

 

Członkowie

          nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. WSPol

dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni

mł. bryg. dr Monika TRYBOŃ

mł. kpt. dr inż. Rafał WRÓBEL

dr inż. Jan ZIOBRO

bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

mgr inż. Joanna KOZIOŁ

mgr Bartosz ROMOWICZ

bryg. mgr inż. Grzegorz WÓJCICKI

 

 KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

mgr inż. Joanna KOZIOŁ

kontakt: jkoziol@sgsp.edu.pl

Członkowie

mgr Kamila WOŹNIAK

kontakt:kamila.wozniak@vp.pl

 

Celem seminarium naukowego jest określenie współczesnego wymiaru ochrony ludności, która obejmuje zarówno działania administracji publicznej, jak i działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego do radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium adresowane jest do wszystkich, którzy dostrzegają potrzebę włączenia się w nurt dyskusji na temat współczesnego wymiaru ochrony ludności i pomocy humanitarnej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

1.

10:30–10:40

Otwarcie seminarium

dr inż. Magdalena Gikiewicz

(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Sesja obrad plenarnych
Moderator: prof. dr hab. inż. Bernard WIŚNIEWSKI

2.

10:45–11:00

Zbiorowe formy ochrony ludności

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek,
prof. uczelni
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

3.

11:05-11:20

Stopnie alarmowe

mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

4.

11:25-11:40

Świadomość sytuacyjna pod kątem ochrony ludności

mgr inż. Joanna Kozioł
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

5.

11:45–12:00

Indywidualne formy ochrony ludności

dr inż. Magdalena Gikiewicz
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

6.

12:00-12:15

Rola burmistrza w działaniach
z zakresu ochrony ludności

mgr Bartosz Romowicz
Burmistrz Ustrzyk Dolnych

(Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie)

7.

12:20–12:30

Pomoc humanitarna w ujęciu praktycznym

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni

(Rektor-Komendant
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

8.

12:35–12:50

Koordynacja pomocy humanitarnej
w ujęciu praktycznym

dr inż. Jan Ziobro

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku)

 

bryg. mgr inż. Grzegorz Wójcicki
(Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie)

9.

12:55-13:10

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

 bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

Podsumowanie seminarium

10.

13:10–13:25

Dyskusja – uczestnicy seminarium

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

11.

13:25-13:30

Zakończenie seminarium

 

dr inż. Magdalena Gikiewicz
(Szkoła Główna Służby Pożarniczej)