POSIEDZENIE DYREKTORÓW SZKÓŁ OCHRONY LUDNOŚCI I STRAŻY POŻARNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

POSIEDZENIE DYREKTORÓW SZKÓŁ OCHRONY LUDNOŚCI I STRAŻY POŻARNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. w Gardanne we Francji odbyło się 1. Posiedzenie Dyrektorów Szkół Ochrony Ludności Unii Europejskiej. Wydarzenie, będące oficjalnym przedsięwzięciem prezydencji francuskiej w Radzie UE, zgromadziło przedstawicieli kierownictw wiodących ośrodków edukacyjnych oraz krajowych władz ratownictwa i ochrony ludności z państw członkowskich UE.
Polskę podczas posiedzenia reprezentowali: rektor – komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz zastępca dyrektora Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP Adrian Bucałowski.

Wydarzenie było pierwszym spotkaniem tej rangi wpisującym się w prace Unijnej Sieci Wiedzy Ochrony Ludności, zainaugurowanej pod koniec 2021 r. W ramach Sieci nieprzerwanie rozwijany będzie komponent szkoleń, ćwiczeń i wymian eksperckich Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Tworzone będą także nowoczesne technologie, programy edukacyjne i procedury wspierające zapobieganie i prognozowanie katastrof oraz działania ratownicze, w tym w wymiarze międzynarodowym. Szkoły, ośrodki szkoleniowe i centra naukowo-badawcze działające w obszarze ratownictwa i ochrony ludności stanowią kluczowe ogniwa dla realizacji tych celów.

Prezentacje i dyskusje podczas wydarzenia koncentrowały się na zwiększaniu współpracy europejskich ośrodków edukacyjnych. Omawiano programy służące zwiększaniu międzynarodowej mobilności kadr tych ośrodków, studentów i kursantów, takie jak Erasmus+ oraz Program Wymiany Ekspertów. Uczestnicy pracowali m.in. nad rozwinięciem koncepcji centrów doskonałości Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – międzynarodowych ośrodków wiedzy dedykowanych kluczowym ryzykom katastrof dla Unii Europejskiej, jak pożary lasów (pilotażowy ośrodek w Nimes, Francja), powodzie czy zagrożenia CBRN.
Państwowa Straż Pożarna posiada potencjał, by pełnić rolę jednego z takiego ośrodków chociażby w zakresie działań związanych z powodziami w Europie Środkowo-Wschodniej. Delegaci odwiedzili również Eurośródziemnomorskie Centrum Symulacji Ryzyka, w którym przeprowadzane są wirtualne ćwiczenia dla kierujących działaniami ratowniczymi na wszystkich szczeblach, w tym przede wszystkim w zakresie operacji gaszenia pożarów lasów z ziemi i powietrza.

Źródło https://www.gov.pl/web/kgpsp/posiedzenie-dyrektorow-szkol-ochrony-ludnosci-i-strazy-pozarnych-unii-europejskiej
Opracowanie: Biuro Ochrony Ludności KG PSP
Zdjęcia: Biuro Ochrony Ludności KG PSP i Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa Cywilnego i Zarządzania Kryzysowego Francji