SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SGSP I SPÓŁEK GRUPY TAURON

Spotkanie przedstawicieli SGSP i Spółek Grupy TAURON

 

6 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni i p.o. Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Pana Artura Michałowskiego.

Strony wyraziły chęć podpisania w niedalekiej perspektywie porozumienia o współpracy. Wypracowane rozwiązania i dostępność infrastruktury szkoleniowej BSPiIR SGSP będzie istotnym  wzmocnieniem potencjału badawczo-szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej, jak również pozwoli na realizacje specjalistycznych szkoleń dla pracowników TAURON przez instruktorów SGSP.

W trakcie spotkania omówiono:

  • planowaną budowę stanowisk badawczo-szkoleniowych w zakresie elementów napowietrznej linii elektroenergetycznej na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim;
  • wymianę wiedzy eksperckiej podczas wspólnych warsztatów i szkoleń;
  • współprowadzenie projektów i programów jak również tworzenie skryptów z zakresu reagowania na zdarzenia z udziałem zagrożeń elektroenergetycznych;
  • udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez SGSP i TAURON.

W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Wiceprezes Zarządu Nowe Jaworzno Grupa TAURON Pan Zdzisław Filip, Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. Pani Ewa Jankowska, Przewodniczący OP NSZZ „Solidarność” Oddział Gliwice Pan Grzegorz Czerwiński oraz Kanclerz SGSP st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki.