WIZYTA PRZEDSTAWICIELI AKADEMII MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ SŁUŻBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRUZJI

Wizyta przedstawicieli Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji

 

20 kwietnia 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni z przedstawicielami gruzińskich służb ratowniczych, którym przewodniczył Dyrektor Gruzińskiego Centrum Szkolenia Straży Pożarnej pułkownik Archil Kavtaradze. Wizyta delegacji z instytucji zaprzyjaźnionych z SGSP w Polsce odbyła się w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

SGSP od 2014 r. sukcesywnie wspiera procesy modernizacyjne zachodzące w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służbie Zarządzania Kryzysowego w Gruzji, będących podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie służbami ratowniczymi w całym kraju. Współpraca dotyczy przede wszystkim wdrażania europejskich wzorców w zakresie powszechnie rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń spowodowanych czynnikiem ludzkim, a w razie ich wystąpienia szybką i efektywną reakcję służb ratowniczych.

Zrealizowane dotychczas działania przyniosły wiele pozytywnych efektów – wyszkolono kadrę instruktorską, dowódczą, ratowników oraz przekazano wyposażenie, w tym także specjalistyczne trenażery szkoleniowe, dzięki którym przekazana wiedza teoretyczne jest utrwalana w praktyce.