SMS NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW DRONÓW. PREZENTACJA NAUKOWCÓW SGSP

SMS NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW DRONÓW. PREZENTACJA NAUKOWCÓW SGSP

 

„Bezzałogowe statki powietrzne w gospodarce. Wymiar ekonomiczny – strategiczny – społeczny” – w konferencji pod takim tytułem uczestniczyli przedstawiciele SGSP. 22. kwietnia we Wrocławiu st. bryg. dr inż. Robert Piec oraz dr Radosław Fellner wygłosili prezentację pt. „Odporna czy wysoce niezawodna organizacja? Przyczynek do dyskusji nad systemem zarządzania bezpieczeństwem operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego w straży pożarnej”.

Celem konferencji było stworzenie forum do prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych, badań oraz wymiany doświadczeń z zakresu użytkowania i rozwoju sektora bezzałogowych statków powietrznych (BSP), potocznie nazywanych dronami. Konferencja wykreowała przestrzeń dla środowiska naukowego, służb mundurowych, organizacji lotniczych, przedstawicieli podmiotów rynkowych różnych branż oraz pasjonatów bezzałogowców do nawiązania kontaktów i współpracy oraz transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego perspektyw rozwiązań dla bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas wydarzenia, SGSP reprezentowali st. bryg. dr inż. Robert Piec – dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dr Radosław Fellner – starszy specjalista i instruktor UAVO. Na początku wystąpienia dyrektor zaprosił uczestników konferencji do szerokiej współpracy w dziedzinie specjalistycznego, operacyjnego użytkowania dronów, a także polecił uwadze możliwość przygotowania na naszej Uczelni rozpraw doktorskich w dyscyplinie: Nauki o bezpieczeństwie lub Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Następnie dr Fellner omówił koncepcje: organizacji wysoce niezawodnej (ang. High Reliability Organization – HRO) oraz organizacji odpornej (ang. Resilient Organization) w kontekście zastosowania BSP w jednostkach straży pożarnej, podczas działań ratowniczych. Wystąpienie zwieńczyła synteza odnosząca się do zasadności szerokiej implementacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System – SMS).

Organizatorami odbywającej się w dniach 21-23 kwietnia konferencji byli: Wrocławska Rada FSNT NOT, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.