Rozdanie dyplomów 2022

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP oraz aktów nadania stopnia młodszego kapitana w PSP

 

29 kwietnia 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarnych II stopnia, niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP oraz z okazji wręczenia aktów nadania stopnia młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej (PSP). To wydarzenie jest szczególnie ważne dla społeczności akademickiej naszej Uczelni i środowiska pożarniczego.

W tym uroczystym dniu do grona absolwentów SGSP łącznie dołączyło ponad 300 osób, otrzymując tytuł odpowiednio inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera bądź magistra inżyniera pożarnictwa.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniające się prace dyplomowe oraz szczególny wkład pracy na rzecz SGSP poprzez aktywny udział w uczelnianych organizacjach studenckich.

Uroczystość w SGSP odbyła się w aurze wyjątkowego jubileuszu 30-lecia PSP. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wykładowcom, kadrze i studentom SGSP za wysiłek i pracę włożone w proces kształcenia. Zaznaczył, że absolwenci mundurowi, również jako oficerowie PSP, pełnią wyjątkową służbę w szczególnych okolicznościach. Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wyraził radość, że powiększyło się grono absolwentów SGSP. Zapewnił, że mury naszej Uczelni zawsze pozostaną otwarte dla obecnych i byłych studentów oraz zachęcił, aby dołączyć do Stowarzyszenia Absolwentów SGSP. To dobra sposobność, aby koleżeńskie kontakty i miłe wspomnienia z czasów studenckich pozostały jak najdłużej.

W imieniu absolwentów Pani mgr inż. Oksana Saczuk – absolwentka studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – podziękowała m.in. władzom i kadrze SGSP za przekazywanie wiedzy i możliwość rozwoju zainteresowań, a koleżankom i kolegom przekazała życzenia powodzenia w zdobywaniu doświadczeń na nowym etapie życia.

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Duszpasterz Akademicki SGSP ks. Michał Garbecki MIC, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów SGSP kpt. mgr inż. Tomasz Janus oraz kierownictwo, kadra i przedstawiciele społeczności SGSP.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w SGSP zaowocuje wieloma osiągnięciami, a zawarte znajomości przetrwają lata!

Wydarzenie poprzedziło Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją Oficerską w PSP, które odbędą się 6 maja br.