DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe obchodzone od 2004 r. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o polskich symbolach narodowych, rodzimych tradycjach patriotycznych oraz historii naszej Ojczyzny.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej po raz kolejny włączyła się w obchody podkreślające, jak znaczące jest w naszej formacji umacnianie szacunku i przywiązania do narodowych barw. 2 maja 2022 r., dla uczczenia tego wyjątkowego dnia, w naszej Uczelni ceremonialne podniesiono flagę państwową.

Dzisiejsze święto w szczególny sposób przenosi nas w przestrzeń historyczną i publiczną, zwracając uwagę na to, co tworzy polskie dziedzictwo i polską tradycję. Flaga biało-czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego – to wywiedzione z dziejów i kultury symbole naszego współczesnego Państwa – Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła każdego z nas w części jego indywidualnej oraz zbiorowej tożsamości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest troska o wartości narodowe, udział w życiu wspólnot, umacnianie wartości, na których zbudowane jest państwo polskie i przekazywanie ich następnym pokoleniom.

Sztandar biało-czerwony to symbol naszego państwa. Flaga RP przez cały rok widnieje na szczycie budynku uczelni od ul. Juliusza Słowackiego. Znak ten ma uświadamiać, że pomiędzy sferą wartości a strażackim rzemiosłem istnieje bezpośredni związek.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”, który zawiera zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady: https://www.gov.pl/web/mswia/miniprzewodnik-bialo-czerwona.