STUDENCKIE SEMINARIUM

STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE

WYBRANE FORMY POMOCY HUMANITARNEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO 2022 CZĘŚĆ 1


Szkoła Główna Służby Pożarniczej wraz ze studentami

mają zaszczyt zaprosić na Studenckie Seminarium Naukowe z Zakresu Pomocy Humanitarnej pt. WYBRANE FORMY POMOCY HUMANITARNEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO 2022 CZĘŚĆ 1. Seminarium odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. w godzinach 10.00-13.00 w formie stacjonarnej w Auli A2, Bud. F. W jego trakcie głos zabiorą osoby zaangażowane w pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy, będący studentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Studenci, którzy chcieliby zabrać głos na seminarium proszeni są o zgłoszenie się do mgr Aleksandry Woźniak (awozniak@sgsp.edu.pl).

Tematyka seminarium:

  1. UDZIAŁ HARCERZY W PROCESIE OCHRONY LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ
  2. DZIAŁANIA OSP NA RZECZ POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY
  3. FORMY AKTYWNOŚCI I ZARZĄDZANIE CZASEM UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY
  4. ROLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PROCESIE KOORDYNACJI POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY
  5. WSPÓŁPRACA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI W RAMACH POMOCY HUMANITARNEJ PODCZAS KONFLIKTU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO
  6. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH NA RZECZ POMOCY UKRAINIE – DOBRE PRAKTYKI
WYBRANE DZIAŁANIA NA RZECZ UKRAINY. REFLEKSJE. (PLIK *.PDF DO POBRANIA)