CENTRALNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ OFICERSKĄ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

CENTRALNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ OFICERSKĄ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

 

6 maja 2022 r. w aurze jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej (PSP) odbyła się wyjątkowa uroczystość dla społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i całego środowiska pożarniczego. Tego dnia świętowaliśmy szczególne okoliczności, jakimi są Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją na pierwszy stopień oficerski w PSP. Niniejsze wydarzenie jest uhonorowaniem ofiarnej służby pokoleń polskich strażaków.

***

Wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza Święta z okazji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2022 oraz nominacji generalskich w PSP, odprawiona o godz. 8:00 w Kościele Seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu.

***

O godz. 11:00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak złożył Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (RP) Panu Andrzejowi Dudzie meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu, po czym podniesiono flagę państwową i odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Po raz pierwszy w historii Państwowa Straż Pożarna dokonała uroczystej Odprawy Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Jest on hołdem złożonym polskim strażakom, którzy swoją służbą przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ofiarnością wywalczyli niepodległość RP oraz uczczeniem twórców m.in. ochrony przeciwpożarowej i PSP. Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył nominacje generalskie.

***

„W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję paniom i panom stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej” – te słowa kierował do nowo promowanych Komendant Główny PSP.

Promocja na pierwszy stopień oficerski jest dla absolwentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej zwieńczeniem trudu kilkuletniego kształcenia w naszej Uczelni. Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywali służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz w innych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a także brali udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach ratowniczych, dowódczych i instruktorskich, również w warunkach poligonowych. Tegorocznym prymusem SGSP został mł. kpt. mgr inż. Błażej Chiliński. Wśród promowanych są także strażacy w służbie stałej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał stopień młodszego kapitana łącznie 294 funkcjonariuszom PSP.

Szczegółowe informacje o uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP oraz aktów nadania stopnia młodszego kapitana w PSP dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=28555.

***

Podczas uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wydarzenie zakończyło się defiladą pododdziałów marszowych. Wydarzenie uświetniła wystawa pojazdów pożarniczych oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

***

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. przedstawiciele władz państwowych, kadra kierownicza Komendy Głównej PSP, przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP i pozostałych służb, społeczność akademicka SGSP na czele z Rektorem-Komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni oraz bliscy nowo promowanych oficerów PSP.

***

Szanowni Promowani, życzymy Wam, aby nowy etap strażackiej drogi był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i służbą na rzecz społeczeństwa. W podejmowanych decyzjach bądźcie odważni i rozważni oraz wykorzystujcie najcenniejsze doświadczenia zdobyte w SGSP.

„Ku chwale Ojczyzny”!

***

Transmisja z uroczystości dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=tsA7YiK4S5M.

FOTORELACJA

TRANSMISJA CENTRALNYCH OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA 2022 (TRZYDZIESTOLECIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ)