Dzień Strażaka w SGSP

DZIEŃ STRAŻAKA W SGSP

 

W ramach obchodów Dnia Strażaka w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i pracownicy cywilni tej formacji. 13 maja 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adamowi Koniecznemu przez dowódcę uroczystości.  

Przybyłych gości przywitał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. Uroczystość jest okazją do podziękowania za pełną poświęcenia i profesjonalną służbę oraz pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa, aktywizacji naukowej i rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych naszej Alma Mater.

Po wprowadzeniu Sztandaru SGSP i odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń, decyzje, rozkazy personalne po czym nastąpił akt dekoracji. Dokonano wręczenia odznaczeń: „Złoty Krzyż Zasługi”, „Medal za Długoletnią Służbę”, ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, „Medal Komisji Edukacji Narodowej” oraz Dyplom z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Awansowani na wyższe stopnie służbowe odebrali akty mianowania.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Artur Gonera, p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy bryg. Piotr Gąska, Prezes Agencji Badań Medycznych Pan Radosław Sierpiński, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosa Rybak, Rektor Collegium Hummanum prof. d hab. Paweł Czarnecki, Druh Adam Nowak członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, byli Rektorzy-Komendanci SGSP, Władze Uczelni, Senat SGSP oraz funkcjonariusze, pracownicy i studenci Uczelni.

FOTORELACJA

ŻYCZENIA