Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej INFOGLOB 2022, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej INFOGLOB 2022, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2022 r.

 

Organizatorem Konferencji jest Katedra Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.

Miejscem konferencji będzie tradycyjnie już pokład promu m/f Stena Spirit na relacji Gdynia – Karlskrona – Gdynia (w trakcie konferencji planowana jest wizyta w Kopenhadze).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej wydarzenia http://ekonom.ug.edu.pl/web/infoglob2020/index.html?lang=pl

to jest tekst alternatywny