WSPÓŁPRACA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ I PROMOCYJNEJ TO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DWÓCH POROZUMIEŃ, KTÓRE ZAWARTO 9 MAJA 2022 R. POMIĘDZY SZKOŁĄ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ (SGSP) A EKO-KONSULT ORAZ POMIĘDZY SGSP A SES HYDROGEN S.A.

Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia dwóch porozumień, które zawarto 9 maja 2022 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a EKO-KONSULT oraz pomiędzy SGSP a SES Hydrogen S.A.
 
Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:
• przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
  • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji;
  • wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
  • promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji.
Sygnatariuszami pierwszego porozumienia byli: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Prezes Zarządu EKO-KONSULT mgr inż. Rafał Frączek. Drugie porozumienie podpisali Rektor-Komendant SGSP oraz Prezes Zarządu SES Hydrogen Sławomir Halbryt.