MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA NA KONGRESIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA NA KONGRESIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

 

17 maja 2022 r. podczas drugiego dnia XIV Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych przedstawiciel SGSP dr Radosław Fellner (IBW) wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Miejska mobilność powietrzna (Urban Air Mobility) niezbędnym elementem w koncepcji zrównoważonego rozwoju miast – Smart City”. Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Moderatorem panelu był Jarosław Paszyn, a uczestnikami: Paweł Szymański – Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Maciej Włodarczyk – Kierownik Działu Zarządzania BSP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), Joanna Wieczorek – specjalistka prawa lotniczego (Drone Alliance Europe), Radosław Fellner – starszy specjalista Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SGSP), Tomasz Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego.

Dr Fellner zaznaczył, że oprócz zastosowania małych dronów medycznych, które mogą szybko transportować małe ładunki (AED, leki, sprzęt ratowniczy) do odległych miejsc w nagłych sytuacjach, warto zwrócić uwagę na – także bezzałogowe – statki powietrzne do transportu poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych.

Przedstawiciel SGSP wskazał, że w sytuacjach, w których  liczy się czas dotarcia do poszkodowanych, a każda minuta może zaważyć o ich zdrowiu i życiu, tego typu innowacje  mogą okazać się przydatnym rozwiązaniem. – Niemniej, podstawą implementacji technologii bez wątpienia musi być jej wcześniejsze przetestowanie i sprawdzenie podczas ćwiczeń – podsumował pracownik IBW.