23 MAJA 2022 R. W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ (SGSP) PRZEBYWAŁA DELEGACJA Z GRUZJI

23 maja 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) przebywała delegacja z Gruzji.

 

Stronę gruzińską reprezentowali przedstawiciele Służb Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji, którym przewodniczył pułkownik Davit Sukhishvili – Szef Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa. Wizyta rozpoczęła  II etap, trzyletniego programu współpracy w zakresie rozwoju systemu ratownictwa pod nazwą „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”. Tematem przewodnim wizyty są uzgodnienia pomiędzy jednostkami dotyczące sformalizowania kolejnego etapu współpracy w ramach projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 r. ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gości z Gruzji przyjął Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. Uczestnicy spotkana mieli okazję zapoznać się z działalnością dydaktyczną Uczelni, Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą oraz Pracownią Treningu Wspomagającego Dowodzenie. W godzinach popołudniowych zaprezentowana została także Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.