ZAKOŃCZENIE CYKLU PILOTAŻOWYCH WARSZTATÓW INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PREWENCYJNO-EDUKACYJNEGO #KOMPETENTNI#BEZPIECZNI

Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” działające przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z radością informuje, iż 10 maja 2022r. zakończono cykl pilotażowych warsztatów interaktywnych dedykowanych młodzieży w wieku licealnym. Warsztaty przygotowała grupa zaangażowanych i ambitnych studentów kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” – członków Koła Naukowego „Liderzy bezpieczeństwa” w ramach projektu prewencyjno-edukacyjnego #KOMPETENTNI#BEZPIECZNI. Projekt zrealizowano pod czujnym okiem  Pani st. kpt. dr Moniki Wojakowskiej, opiekunki Koła Naukowego „Liderzy bezpieczeństwa” oraz Pani lic. Natalii Piorun Prezes Koła.

Realizacja pilotażowych warsztatów nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność i otwartość Pani Hanny Boneckiej – Dyrektor Zespołu Szkół im. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz sprawnej koordynacji działań organizacyjnych Pana Arkadiusza Cybulskiego – koordynatora klas mundurowych tegoż liceum. Za co jako autorzy projektu bardzo dziękujemy.

Warsztaty składały się z trzech następujących modułów: moduł I – zagrożenia pożarowe; moduł II – zagrożenia psychospołeczne; moduł III – zagrożenia terrorystyczne. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społecznej młodzieży na temat omawianych zagrożeń, a także wskazanie praktycznych sposobów radzenia w sytuacjach kryzysowych.

Każdy z modułów przygotowano, tak, aby w praktyczny sposób pokazać triadę: siła kompetencji społecznych – zagrożenie –- metoda reakcji. Za pomocą opracowanej IDEI 5 PALCÓW, gdzie każdy palec symbolizuje jedną kompetencję (asertywność, kreatywność, komunikacja, samorozwój, przywództwo) pokazano, że siłą kompetencji społecznych, które tworzą swego rodzaju „pięść” możemy rozbroić każde zagrożenie w ramach fazy samoratowania. Projekt #Kompetentni#Bezpieczni ma na celu promowanie kultury bezpieczeństwa indywidualnego opartego na sile kompetentnej reakcji na zagrożenie, bez używania agresji, hejtu czy innych destrukcyjnych zachowań. Wartością dodaną projektu jest łączenie teorii z praktyką. Każdy moduł oprócz części teoretycznej miał również część praktyczną.

W module I o zagrożeniach pożarowych, młodzież miała okazję przekonać się, jak zareagują na realne zagrożenie pożarowe, oglądając swoje reakcje z nagrania zarejestrowanego kamerką Go Pro. W części praktycznej uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z SGSP oraz wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach: rozwinięcie linii gaśniczej, cięcie metalu, działania w tzw. rocie ratowniczej i wielu innych ćwiczeniach zaproponowanych przez Dowódcę Zastępu Ratowniczego.

W module II o zagrożeniach psychospołecznych, młodzież zapoznała się z głównymi przyczynami zjawisk typu hejt, agresja, depresja. W części praktycznej, a mianowicie pokonywaniu toru przeszkód, który należało pokonać z zasłoniętymi oczami, bacznie słuchając komend i instrukcji lidera. Uczniowie realizowali tor przeszkód w 3-osobowych zespołach otoczonych liną, prowadzonych za pomocą pociągnięć liną i głosem lidera. Przygotowany tor przeszkód wraz grą w kalambury bezpieczeństwa stworzyły przestrzeń do nawiązania relacji między nastolatkami oraz zgrania klasy. Dzięki interaktywnej zabawie młodzież zrozumiała jak istotna w reakcji na zagrożenia jest komunikacja, zaufanie przywódcy i zaangażowanie, ale też samorozwój i asertywność.

W module III o zagrożeniach terrorystycznych młodzież doświadczyła zaskoczenia atakiem terrorystycznym, zasymulowanym przez realizatorów projektu. Po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku, młodzież miała możliwość odreagowania silnych emocji i omówienia wrażeń. Po krótkiej przerwie miała okazję poznania sprzętu, z którym pracują funkcjonariusze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz porozmawiania na temat zagrożeń terrorystycznych. Po wysłuchaniu doświadczonych funkcjonariuszy mieli możliwość przećwiczenia podstawowych technik ratownictwa taktycznego, m. in. jak zrobić i jak założyć stazę, gdy nie mamy jej oryginalnej wersji.

Po zakończonych warsztatach wręczono nagrody dla najbardziej zaangażowanych uczniów, którzy wzięli udział w mini Quzie zawartym w QR-codach, które były wręczane po zakończeniu każdego modułu.

Dziękujemy całej kadrze pracowniczej, Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, za możliwość realizacji projektu. Zarówno dla uczniów, jak i dla naszych studentów było to niezwykle ważne doświadczenie.

Gratulujemy również, Panu Janowi Jesiołowskiemu, który najlepiej wykonał testy z omawianej problematyki i tym samym wygrał nagrodę główną jaką jest hoverboard, życzymy dalszych sukcesów.