NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO DOKTORA HONORIS CAUSA SGSP PANI ST. BRYG. W ST. SPOCZ. PROF. DR HAB. MELANII POFIT-SZCZEPAŃSKIEJ

25 maja 2022 r. Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jednogłośnie nadał Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej pierwszy w historii Uczelni tytuł honorowy doktora honoris causa Szkoły Główny Służby Pożarniczej.

Pani Profesor jest wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a wcześniej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Jest cenionym dydaktykiem, naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń oficerów pożarnictwa. Pani Profesor jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze fizykochemii spalania i wybuchu.

Efektem długoletniej pracy naukowej, której uwieńczeniem było uzyskanie tytułu naukowego profesora, było 66 publikacji naukowych, 58 referatów na konferencjach i sympozjach, 54 artykuły popularyzujące tematykę pożarniczą, 26 nieopublikowanych prac naukowych, 95 prac badawczych, w tym badania zakończone wdrożeniami i ekspertyzy.

Uroczyste wręczenie symboli tytułu honorowego doktora honoris causa SGSP odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 na które serdecznie zapraszamy. Więcej informacji już wkrótce.