ZAJĘCIA STUDENTÓW CYWILNYCH NA POLIGONIE

Zajęcia studentów cywilnych na poligonie

 

Studenci cywilni studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (SP-CBW7) zrealizowali zajęcia terenowe w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Zajęcia odbyły się w dniu 25 maja 2022 r. W ich trakcie Studenci zapoznali się z infrastrukturą poligonową SGSP, tłem sytuacyjnym scenariusza warsztatów ratowniczych prowadzonych dla studentów-podchorążych SGSP oraz stanowiskami ćwiczeniowymi wykorzystywanymi podczas warsztatów (działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, pożary wewnętrzne, ratownictwo techniczne, praca sztabu, zaopatrzenie w wodę). Na tej podstawie zrealizowali własne założenia dydaktyczne dotyczące ewakuacji ludności i mienia.

Wizyta na poligonie była cenną okazją do poznania specyfiki działań operacyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na różnych szczeblach kierowania (interwencyjnym, taktycznym i strategicznym). Znajomość potrzeb operacyjnych, zagrożeń operacyjnych i ryzyka operacyjnego niejednokrotnie okazuje się bowiem kluczowa dla efektywnego wsparcia strażaków w ramach ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Studenci mogli liczyć na wsparcie merytoryczne nauczycieli akademickich – Pana mł. bryg. dr. hab. inż. Pawła Gromka, prof. uczelni, a także Pani mgr Aleksandry Woźniak. Wspomniana wizyta wpisała się w eksponowane w Uczelni łączenie teorii i praktyki, w ścisłej relacji z wysoce efektywnymi, aktywizującymi metodami kształcenia.