LEGIA AKADEMICKA

LEGIA AKADEMICKA

 

27 maja 2022 r. odbyło się wręczenie zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej kursu podstawowego i podoficerskiego, ochotniczego programu szkolenia wojskowego studentów cywilnych w ramach V edycji programu „Legia Akademicka” zatwierdzonego przez Ministra Edukacji  Nauki z dnia 18 stycznia 2022 roku.  W uroczystości wzięli udział Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski oraz koordynator i prowadzący zajęcia teoretyczne dr Jan Berny.

Tegoroczną edycję Legii Akademickiej ukończyło 33 studentów naszej uczelni. Otrzymane zaświadczenia i certyfikaty uprawniają studentów do odbycia ćwiczeń wojskowych, które odbędą się w wyznaczonych jednostkach wojskowych, podczas przerwy wakacyjnej. W części praktycznej ochotnicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę oraz przełożyć ja podczas ćwiczeń terenowych w pełnym umundurowaniu.

Projekt „Legia Akademicka V” finansowany był ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim studentom i życzymy dalszych sukcesów.