Prorektor ds. Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych SGSP

wyznaczenie PROREKTORA-ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

Z dniem 1 czerwca 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński wyznaczył bryg. mgr inż. Pawła Fliszkiewicza na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz urodził się 31 października 1981 r. w Radomiu. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) rozpoczął w 2000 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), którą ukończył w maju 2004 r., uzyskując stopnień młodszego kapitana i tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu nauki w SGSP rozpoczął służbę stałą w Komendzie Miejskiej  PSP w Radomiu na stanowisku dowódcy zastępu. W 2006 r. w SGSP uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W latach 2016-2018 realizował studia podyplomowe na kierunku: logistyka w bezpieczeństwie kraju w SGSP, a później na kierunku: administracja i zarządzanie w SGH.

Od 2005 r. do 2020 r. pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego od instruktora do naczelnika ośrodka szkolenia.

Z dniem 14 grudnia 2020 r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, które piastował do chwili wyznaczenia na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych SGSP.

W ramach swoich nowych obowiązków w SGSP bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz będzie nadzorował: Pododdziały Szkolne, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, Pracownię Psychologiczną, Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu, Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego, Dział Transportu.

W imieniu całej społeczności akademickiej naszej Uczelni Panu Prorektorowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.