SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ PRZYSTĄPIŁA DO DEKLARACJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ PRZYSTĄPIŁA DO DEKLARACJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

 

2 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pt. „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”, podczas której kolejna grupa szkół wyższych podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). Jedną z tych uczelni była Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Sygnatariuszem Deklaracji SOU ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Deklaracja SOU stanowi wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Podczas konferencji zaprezentowano doświadczenia uczelni wdrażających Deklarację SOU w praktyce, przedstawiono korzyści ze współpracy miedzy nauką a biznesem oraz dokonania Grupy roboczej ds. SOU, a także poznano kolejne uczelnie przystępujące do Deklaracji SOU.

Jak można wyczytać w treści Deklaracji, „szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy”.

Transmisja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=4TVWrTOWeoc.