KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Kompleksowa termomodernizacja obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Obiekty Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) przejdą kompleksową termomodernizację.

Budynki SGSP, mające ponad 40 lat, wymagają kompleksowej termomodernizacji. W związku z tym, 21 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac termomodernizacyjnych w obiekcie 02 należącym do SGSP, zlokalizowanym przy ulicy H. Siemiradzkiego 2 w Warszawie. Wykonawca został wyłoniony w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tym krokiem kontynuowane są prace termomodernizacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (UE), w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”.  

SGSP otrzymała wsparcie finansowe ze środków UE na mocy zawartej umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 092 871,63 zł na realizację całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w obiektach 01 i 02. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 544 127,60 zł.

W ramach otrzymanego wsparcia ze środków pochodzących z UE, w obiekcie 02 zostaną wykonane następujące prace:

  • remont dachu wraz z dociepleniem w budynku B,
  • wymiana wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku B,
  • wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne.

Ponadto w 2018 r. w obiekcie 02 w ramach ww. przedsięwzięcia dotowanego ze środków UE, dokonano modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie grzejników w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku B.

Jednocześnie w związku z zamiarem realizacji opisywanych działań, planowane są prace termomodernizacyjne w obiekcie 01, zlokalizowanym przy ulicy J. Słowackiego 52/54 w Warszawie, gdzie zostaną wykonane następujące zadania:

  • modernizacja instalacji c.o. polegająca na modernizacji węzła cieplnego, regulacji systemu centralnego ogrzewania,
  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
  • wymiana stolarki okiennej i luksferów piwnic,
  • modernizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,
  • wymiana i montaż opraw oświetlenia na nowe energooszczędne,
  • montaż paneli fotowoltaicznych na budynku D i E.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych 01 i 02 SGSP.

Efektem projektu na poziomie rezultatów będzie: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach, zaoszczędzenie energii elektrycznej i cieplnej.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynkach dydaktyczno-administracyjnych SGSP.

Zakończenie realizacji prac w obiekcie 02 planowane jest do 31 października 2022 r., natomiast całości przedsięwzięcia – do 31 sierpnia 2023 r.