ĆWICZENIA POLIGONOWE PODCHORĄŻYCH Z KOMPANII SZKOLNEJ III

Ćwiczenia poligonowe podchorążych z kompanii szkolnej III

 

Studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej z kompanii szkolnej III (SP-PK19) w dniach 23 maja – 1 czerwca 2022 r. uczestniczyli w cyklicznych ćwiczeniach terenowych w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim. Ćwiczenia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Działań Ratowniczych z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, przy wsparciu funkcjonariuszy z pionu operacyjnego SGSP – Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP.

W trakcie poligonu studenci-podchorążowie realizowali ćwiczenia praktyczne w 4 blokach tematycznych:

  • działania gaśnicze,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • kierowanie działaniem ratowniczym z wykorzystaniem sztabu.

Pobyt na poligonie był cennym doświadczeniem, które pozwoliło połączyć teorię z praktyką działań operacyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na różnych szczeblach kierowania: interwencyjnym, taktycznym i strategicznym. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom nasi studenci w sposób praktyczny mogli doskonalić dotychczasowe umiejętności. Rozwój kompetencji wśród studentów-podchorążych jest niezwykle istotny również w perspektywie pełnienia służby stałej.