Ratownictwo Medyczne

Wniosek o utworzenie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne jest na etapie oceny w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2022/2023!! KANDYDACI śledźcie na bieżąco stronę SGSP i zapoznajcie się z ofertą pozostałych kierunków studiów oferowanych na Naszej Uczelni.