WARSZTATY RATOWNICZE „BROWSK 2022” Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI SGSP

Warsztaty ratownicze „BROWSK 2022” z udziałem przedstawicieli SGSP

 

W pierwszych dniach czerwca 2022 r. w kompleksie leśnym Puszczy Białowieskiej w okolicach Hajnówki odbyły się warsztaty ratownicze pod kryptonimem „BROWSK 2022”, których zakres obejmował organizację działań gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów. W wydarzeniu uczestniczyli także pracownicy i podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) – członkowie Koła Naukowego Działań Gaśniczych (KNDG SGSP).

Pierwszego dnia ćwiczeń, 2 czerwca 2022 r., podczas seminarium zaproszeni specjaliści – przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i SGSP omawiali zagadnienia nawiązujące do szeregu aspektów prowadzenia działań gaśniczych w lasach. W kolejnej części przedstawiono wnioski płynące z działań podczas pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz czynności polskich strażaków w trakcie pożarów w Szwecji, Grecji oraz Turcji. Wykładowcy SGSP: mgr inż. Aleksander Adamski i dr inż. Bernard Król wygłosili referaty pt. „Organizacja wsparcia logistycznego w zakresie dostaw środków gaśniczych podczas pożarów lasów” oraz „Środki gaśnicze do gaszenia pożarów ekosystemów leśnych i nieleśnych”.

Następnego dnia, 3 czerwca 2022 r., odbyły się warsztaty w Leśnictwie Gnilec. W praktyce sprawdzono działania sztabu i zastępów w terenie. Epizod praktyczny zakładał, że: „podczas przejazdu składu towarowego w dniu 3 czerwca 2022 r., przy torowisku doszło do powstania pożaru ściółki leśnej. Ze względu bardzo niską jej wilgotność, pożar, który wybuchł na terenie Leśnictwa Gnilec szybko się rozprzestrzenia i zaczyna obejmować sąsiednie oddziały”. W trakcie działań wykorzystano m.in. śmigłowiec należący do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Warsztaty były dobrą sposobnością do przyglądania się pracy sztabu, organizacji łączności, procesu podejmowania decyzji oraz współpracy z innymi podmiotami. Obecni na ćwiczeniach podchorążowie przekażą zdobytą wiedzę pozostałym członkom KNDG SGSP.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób i instytucji współuczestniczących w ćwiczeniach, a w szczególności do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Sebastiana Zdanowicza za zaproszenie do udziału w wydarzeniu.