IV KONFERENCJA NAUKOWA KRAJOWEGO SYSTEMU WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA

IV Konferencja Naukowa Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

 

Wpisując się w tradycję Krajowego Sytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), w dniach 21-22 czerwca 2022 r. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Wojskową Akademią Techniczną organizuje IV Konferencję Naukową nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”.

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne.
  • Rola i misja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP.
  • Proliferacja broni masowego rażenia w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa atakami terrorystycznymi.
  • Aktualny stan realizacji zadań w zakresie funkcjonowania KSWSiA, wynikający z zapisów zawartych w aktach prawnych.
  • Wykorzystanie nowych technik i technologii rozpoznania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
  • Narzędzia teleinformatyczne wspomagające proces prognozowania i wymiany informacji o skażeniach promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych.

Celem Konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w zakresie ochrony przed skażeniami oraz szeroko pojęta ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne w aspekcie działań terrorystycznych.

Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie: https://coas.wp.mil.pl/pl/.