UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU HONOROWEGO DOKTORA HONORIS CAUSA SGSP PANI ST. BRYG. W ST. SPOCZ. PROF. DR HAB. MELANII POFIT-SZCZEPAŃSKIEJ

Uroczystość nadania tytułu honorowego doktora honoris causa SGSP Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej


Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.
Honore de Balzac


Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) tworzą zasługi i zaangażowanie wielu pokoleń. W aurze 50-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce i jubileuszowego roku 40-lecia powstania SGSP świętujemy wyjątkowe wydarzenie, jakim jest nadanie po raz pierwszy w historii naszej Alma Mater tytułu honorowego doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Doceniając niestrudzenie popularyzowania nauki, wkład pracy w rozwój kształcenia pożarniczego i dokonania życiowe, jednogłośnie uchwałą Senatu SGSP tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadano Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej. Uhonorowanie tą najwyższą godnością akademicką to wyznacznik autorytetu wśród środowiska uczelnianego i podkreślenie wielowątkowej wybitnej działalności.

Uroczyste wręczenie symboli tytułu honorowego doktora honoris causa SGSP odbyło się 28 czerwca 2022 r. Pani Profesor była wieloletnim pracownikiem i funkcjonariuszem SGSP, a wcześniej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Szkoły Oficerów Pożarnictwa. To ceniony dydaktyk, naukowiec i wychowawca wielu pokoleń oficerów pożarnictwa oraz niekwestionowany autorytet w obszarze fizykochemii spalania i wybuchu.

Promotorem kandydatury w procesie nadania tytułu honorowego był st. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni, a recenzję osiągnięć i zasług kandydata przygotowali: Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Pan prof. dr hab. Bronisław Sitek. Przekazania symboli tytułu doktora honoris causa dokonali: Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Promotor kandydatury st. bryg. w st. spocz. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni.

W wydarzeniu udział wzięli także m.in. Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak, przedstawiciele kadry kierowniczej PSP, zaprzyjaźnionych uczelni akademickich, członkowie społeczności akademickiej SGSP oraz rodzina Pani Profesor. Uroczystość uświetnił Chór Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej jest wyrazem uznania dla Jej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalizmu, a także realizacji misji służby społeczeństwu, zdolności i umiejętności organizatorskich. Życie Pani Profesor pełne pasji, odwagi i determinacji to wzór do naśladowania dla środowiska pożarniczego i całej wspólnoty akademickiej.

TRANSMISJA ONLINE

FOTORELACJA